1. Bò Nướng Que (2) | Lemongrass beef skewers 4.95
  2. Gà Nướng Que (2) | Lemongrass chicken skewers 4.95
  3. Tôm Nướng Que (2) | Lemongrass shrimp skewers 5.95
  4. Gà Popcorn Chiên Giòn (6) | ILP popcorn chicken 4.95
  5. Cánh Gà Chiên (5) | Fried chicken wings 5.25
  6. Tôm Chiên (5) | Fried shrimp 6.25
  7. Cua Cream Cheese (5) | Crabmeat cream cheese Rangoon 5.25
  8. Khoai Tây Chiên | French fried 3.45